Audi využívá “recyklovanou” vodu

Šedá voda místo čisté vody: Audi Brusel investuje do projektu „Re-use“ a společně s Hydria, bruselskou čistírnou odpadních vod, ji integruje do zásobování vodou závodu. Zřízením kruhového vodovodního systému se ročně ušetří kolem 100 000 kubíků pitné vody. Jako CO2 neutrální závod prosazuje Audi Brusel holistický udržitelný přístup a spoléhá na inovativní opatření, která zajišťují úsporu zdrojů a udržitelnou výrobu.

Čistá pitná voda je jedním z nejcennějších světových zdrojů a je základním základem pro všechny ekosystémy. Výroba vozidel vyžaduje velké množství vody. Například lakovna je jedna stanice ve výrobním procesu, která se vyznačuje obzvláště vysokou spotřebou vody. Audi Brusel proto investuje do projektu „Re-use“, který umožňuje přechod ze sladké vody na šedou vodu ve výrobě.

Audi Brusel spolupracuje se společností Hydria na nastavení kruhového vodního cyklu. V rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru s regionem hlavního města Bruselu společnost provozuje čistírnu odpadních vod Brusel Jih, která se nachází v blízkosti závodu Audi. To umožňuje Audi Brusel integrovat šedou vodu do svých průmyslových procesů tím, že spolupracuje s externím partnerem Hydria na úpravě a čištění odpadních vod vznikajících při výrobě a jejich vracení do koloběhu. Tato uzavřená smyčka může ročně ušetřit více než 100 000 metrů krychlových pitné vody. To je zhruba ekvivalentní objemu 40 naplněných olympijských bazénů. Závod je první společností, která se smluvně podílí s Hydria na chytrém a udržitelném opětovném využití vyčištěné odpadní vody.

Bruselský závod je již od roku 2018 uhlíkově neutrální, což z něj činí první velkovýrobu na světě s neutrální CO2 v prémiovém segmentu. Jako průkopnický příklad trvale udržitelného výrobního závodu Audi Brusel neustále optimalizuje spotřebu zdrojů a ve svých procesech spoléhá na efektivní technologie.

Opatrné a efektivní využívání vody je ústředním polem činnosti v rámci ekologického programu Audi Mission:Zero. Do roku 2035 společnost plánuje snížit na polovinu ekologicky váženou spotřebu vody na jeden vyrobený vůz z dnešních průměrných 3,75 metru krychlových na zhruba 1,75 metru krychlového. Kromě využívání vody jsou ústředními oblastmi činnosti Mission:Zero dekarbonizace výroby a logistiky, biologická rozmanitost a účinnost zdrojů.