Audi zprovoznilo akumulátorové úložiště v berlínském campusu EUREF

Audi
Audi v Berlíně v rámci příprav na závod Formule E uvedlo do provozu největší víceúčelové úložiště elektrické energie v Německu. Zkoumat se na něm bude možné propojení elektromobilů a energetickou sítí. 

Úložiště energie s kapacitou 1,9 MWh je složeno z použitých lithium-iontových akumulátorů z vývojových prototypů vozidel a ověřuje různé možnosti interakce mezi elektromobily a energetickou sítí. Cílem je podporovat realizaci energetické transformace inteligentním síťovým propojením.

Pokud by měl každý desátý osobní automobil v Německu elektrický pohon, odpovídalo by to flexibilnímu úložišti energie s kapacitou téměř 200 GWh. Budou-li elektromobily inteligentně síťově propojeny s energiemi z obnovitelných zdrojů, může to mít pozitivní vliv na energetickou transformaci.

Nabíjení by mohlo probíhat v závislosti na nabídce elektrické energie ze slunečních a větrných elektráren a výhledově by bylo možné také flexibilně reagovat na krátkodobé kolísání výkonu v elektrické síti. Audi pracuje na realizaci této vize společně s partnery z energetiky, jako je společnost The Mobility House.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Úložiště na ploše 110 metrů čtverečních v campusu EUREF ověřuje tento konkrétní případ užití a slouží jako reálná laboratoř pro další aplikace. Úložiště s výkonem 1 MW je připojeno k berlínské vysokonapěťové síti a dokáže uspokojit průměrnou potřebu nabíjení cca 200 elektromobilů.

V dalším srovnání by úložiště elektrické energie svou kapacitou 1,9 MWh mohlo soběstačně zásobovat elektrickou energií celý kancelářský a vědecký campus s plochou 5,5 hektaru po dobu téměř dvou hodin.

Dalším případem užití jsou rychlonabíjecí stanice v bezprostřední blízkosti, na nichž lze elektromobily nabíjet výkonem až 175 kW. Úložiště elektrické energie plní v tomto případě vyrovnávací a překlenovací funkci, aby při vysokém odběru elektrického proudu nedocházelo k přetížení místní elektrické sítě.

Usain Bolt uvedl v život vlastní automobilovou značku. V Paříži představil první elektromobil

Zdroj: tisková zpráva