Mercedes se zavázal ke klimatické neutralitě

Jako součást projektu ambice 2039 prosazuje Mercedes-Benz pokrok v přechodu na neutralitu CO2 pomocí balíčku opatření v celém hodnotovém řetězci. Síť dodavatelů je klíčovým prvkem pro dosažení cílů společnosti Mercedes-Benz v oblasti klimatu kvůli vyšší poptávce po energii při výrobě plně elektrických vozidel.

Přechod na elektrickou mobilitu zvyšuje zejména poptávku po energii v dodavatelském řetězci. Ve srovnání s konvenčním spalovacím motorem je výroba čistě elektrického vozidla dvakrát tak náročná na CO2, zejména díky lithium-iontovým bateriím.

I přes vyšší energetickou poptávku ve výrobě nabízejí plug-in hybridy a elektrická vozidla Mercedes-Benz jasnou výhodu, pokud jde o emise CO2, ve srovnání s běžnými pohony již dnes, protože až když je považován za celý životní cyklus vozidel, objeví se realistický pohled: Elektrická vozidla mohou vyrovnat velkou část původně vyšších emisí CO2 z hodnotového řetězce na předcházejícím trhu díky jejich bezemisní jízdě.

Markus Schäfer, člen představenstva společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG; zodpovědný za Daimler Group Research a Mercedes-Benz Cars COO: “Elektrická mobilita a udržitelnost jdou ruku v ruce s Mercedesem. S elektrickým luxusním sedanem EQS, který je již v přípravě pro příští rok, jsme již dosáhli důležitých milníků v úzké spolupráci s našimi partnery – například nákupem neutrálně vyráběných bateriových článků CO2. Následně se vydáváme touto cestou: Při zadávání zakázek na naši další platformu pro elektrická vozidla – Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) pro kompaktní a střední vozy – již důsledně poprvé uplatňujeme CO2 jako klíčové kritérium.”