OSN zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit dopad těžebních prací na přírodu

Elektromobily mezi spotřebiteli rychle rostou a OSN předpovídá, že v nadcházejícím desetiletí se jich bude prodávat přibližně 23 milionů. Problémem jsou ale materiály potřebné pro výrobu, situace v malých zemích je kritická.

Přechod na elektromobilitu je v souladu s pokračujícím úsilím o snížení závislosti světa na fosilních palivech a snížení škodlivých emisí skleníkových plynů způsobujících změnu klimatu. Nová zpráva od Konference OSN o obchodu a rozvoji varuje, že suroviny používané v bateriích pro elektromobily jsou vysoce koncentrovány v malém počtu zemí, což vyvolává řadu obav.

Například dvě třetiny veškeré produkce kobaltu se děje v Demokratické republice Kongo. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) pochází asi 20 procent kobaltu dodávaného z KDR z řemeslných dolů, kde byly hlášeny případy porušování lidských práv, a až 40 000 dětí pracuje v extrémně nebezpečných podmínkách v dolech za malé částky.

V Chile těží lithium, přičemž využívají téměř 65% vody v oblasti Salar de Atamaca v zemi, která je jedna z nejsušších pouštních oblastí na světě. To přinutilo místní farmáře a pastevce k opuštění podnikání. Situace také přispěla k degradaci životního prostředí, poškození krajiny a znečištění půdy, vyčerpání podzemních vod a znečištění.

Konference také doporučuje, aby průmysl našel způsoby, jak snížit svou závislost na kritických surovinách. Vědci například zkoumají možnost využití široce dostupného křemíku namísto grafitu, jelikož až 80% přírodních grafitových rezerv je v Číně, Brazílii a Turecku.

Pokud se tomuto odvětví podaří být méně závislým na materiálech soustředěných v malém počtu zemí, tak existuje větší šance, že ceny baterií klesnou.