Pět důvodů, proč ještě nejsou autonomní vozidla v provozu

Elon Musk si myslí, že jeho společnost Tesla bude mít do konce roku 2020 připraveny plně autonomní vozy. „Nezbývají žádné zásadní výzvy,“ řekl nedávno. “Existuje mnoho malých problémů. A pak je tu výzva vyřešit všechny ty malé problémy a dát dohromady celý systém.“

Důvodů, proč ale stále nemáme aktivní autonomii v České republice je hned několik. Těch pět zásadních jsme pro vás dali dohromady.

1. Senzory

Autonomní auta používají širokou sadu senzorů k „vidění“ prostředí kolem sebe a pomáhají detekovat objekty, jako jsou chodci, jiná vozidla a dopravní značky. Fotoaparáty pomáhají autu sledovat objekty. Dále používá lasery k měření vzdálenosti mezi objekty a vozidlem. Radar detekuje objekty a sleduje jejich rychlost a směr. Všechny tyto senzory přenášejí data zpět do řídicího systému automobilu nebo do počítače, což mu pomáhá při rozhodování o tom, kam řídit nebo kdy brzdit. Plně autonomní automobil potřebuje sadu senzorů, které přesně detekují objekty, vzdálenost, rychlost atd.Za všech podmínek a prostředí, aniž by člověk musel zasahovat.

Radar, který Tesla používá, je méně náchylný k nepříznivým povětrnostním podmínkám, ale stále zůstává výzvou zajistit, aby vybrané senzory používané v plně autonomním automobilu mohly detekovat všechny objekty s požadovanou úrovní jistoty, aby byly bezpečné. Nehody se současným „autopilotem“ společnosti Tesla (pouze na úrovni 2), včetně jedné v červenci 2020, která zasáhla zaparkovaná vozidla, ukazují, že společnost má velkou mezeru, kterou je třeba překonat, aby vytvořila takovou globální schopnost za každého počasí.

2. Nové a neočekávané situace

Většina autonomních vozidel bude využívat umělou inteligenci a strojové učení ke zpracování dat pocházejících z jeho senzorů a k rozhodování o jeho dalších akcích. Tyto algoritmy pomohou identifikovat objekty detekované senzory a klasifikovat je podle tréninku systému jako chodce, pouliční osvětlení atd. Vůz pak použije tyto informace k rozhodnutí, zda je třeba provést akci, jako je brzdění nebo vybočení, aby se zabránilo detekovanému předmětu.

V budoucnu budou stroje schopny provádět tuto detekci a klasifikaci efektivněji než samotný člověk. V současné době však neexistuje široce přijímaný a dohodnutý základ pro zajištění bezpečnosti algoritmů strojového učení používaných v automobilech. Nemáme shodu mezi průmyslem ani mezi normalizačními orgány o tom, jak by mělo být strojové učení trénováno, testováno nebo ověřováno.

3. Nevyzpytatelnost chování

Jakmile bude autonomní auto na silnici, bude se dál učit. Bude jezdit po nových silnicích, detekovat objekty, na které při tréninku nenarazil, a bude podléhat aktualizacím softwaru.

Jak můžeme zajistit, aby byl systém stejně bezpečný jako jeho předchozí verze? Musíme být schopni prokázat, že jakékoli nové učení je bezpečné a že systém nezapomíná na dříve bezpečné chování, což musí průmysl ještě dosáhnout dohody.

4. Dopravní předpisy a legislativa

Dostatečné standardy a předpisy pro celý autonomní systém neexistují v žádném odvětví. Současné normy pro bezpečnost stávajících vozidel předpokládají přítomnost člověka samotného, který jej převezme v případě nouze. U vozidel s vlastním řízením se objevují předpisy pro konkrétní funkce, například pro automatické systémy pro udržování v jízdním pruhu.

Existuje také mezinárodní standard pro autonomní systémy, který zahrnuje autonomní vozidla, který stanoví příslušné požadavky, ale neřeší výše uvedené problémy se senzory, strojovým učením a provozním učením, i když to může být časem. Bez uznaných předpisů a norem se žádný autonomní vůz, ať už považovaný za bezpečný nebo ne, nedostane na otevřenou silnici.

5. Společenské vnímání

Došlo k mnoha významným nehodám, které se týkaly současných automatizovaných vozů Tesla i jiných automatizovaných a autonomních vozidel. Sociální přijatelnost není problémem pouze pro ty, kteří si chtějí koupit auto s vlastním pohonem, ale také pro ostatní, kteří s nimi sdílejí cestu.

Veřejnost musí být zapojena do rozhodování o zavedení a přijetí vozidel s vlastním řízením. Bez toho riskujeme odmítnutí této technologie. První tři z těchto výzev musí být vyřešeny, aby nám pomohly překonat poslední dvě.

Bez spolupráce na tom, jak zajišťujeme bezpečnost vozu, poskytujeme důkazy o této bezpečnosti a spolupracujeme s regulačními orgány a veřejností, abychom získali „razítko schválení“, tato auta zůstanou na testovací trati i v dalších letech.

Jakkoli to může být nepříjemné pro podnikatele, jako je Musk, cesta k získání schválení autonomních vozidel je prostřednictvím zdlouhavé spolupráce na těchto těžkých problémech týkajících se bezpečnosti, záruky, regulace a přijetí.