Praha se stane sídlem inovačního centra městské mobility pro východní Evropu

Evropský institut pro inovace a technologie (EIT) vybral Prahu jako centrum projektu zaměřeného na městské mobility konsorcia MOBILus. Cílem je aplikovat inovativní řešení do měst nebo vychovávat nové odborníky.

Konsorcium MOBILus sdružuje celkem 48 partnerů – 13 měst, 17 velkých průmyslových společností, 18 univerzit a vývojových center. V tomto uskupení se ucházelo o možnost uskutečnit projekt zaměřený na inovace v městské mobilitě, který je financovaný z největšího evropského programu pro inovace, vědu a výzkum Horizon2020.

Projekt byl uzavřen na sedm let, celkový finanční objem činí 1,6 miliardy Euro (asi 41,3 miliardy korun), přičemž EIT zafinancuje přímo 25 procent (přibližně 10,3 miliardy korun). První výsledky by měly být patrné v roce 2020. Na pozici ředitele hubu se navíc podařilo prosadit českého kandidáta.

„Jsem rád, že nabídka Prahy uspěla i v silné evropské konkurenci. Pro Prahu to znamená jednak velký vyjednávací úspěch, ale především možnost stát na čele inovací v oblasti městské mobility,“ komentuje zprávu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Cílem konsorcia bude především aplikovat inovační řešení ve městech za odborné spolupráce expertních firem, vědeckovýzkumných organizací a univerzit. Dále by se mělo zaměřit na výchovu odborníků, rozvoj dílčích nápadů a podnětů související s městskou mobilitou tak, aby je bylo možné co nejdříve zavést do praxe, a to i na jiných místech.

Inovační hub MOBILus je historicky prvním projektem KIC (Knowledge and Innovation Community) v České republice. Kromě hlavního města Prahy jsou českými členy konsorcia Dopravní fakulta ČVUT, Škoda Auto a Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd ČR.

Pokračujte dále:

Obrázek: Bosch