Siemens otestuje autonomní pohyb tramvají v depu

Po skončení služby dojede tramvaj k vozovně, řidič odejde a vůz sám zajede na určenou kolej. V dnešní době celkem nic nemožného. Až na to, že ani při této jízdě v uzavřeném objektu nesmí tramvaj nikoho srazit a před každou překážkou musí bezpečně zastavit. Německá firma Siemens nyní tuto možnost otestuje v praxi.

Na silnicích je pohyb autonomních vozidel, která se v mnoha zemích intenzivně zkoušejí, řízen počítačem, jenž ve svém speciálním programu vytváří mapu okolí vozidla, a to za pomoci počítačového vidění, radaru, lidaru a systému GPS. V roce 2014 byly organizací SAE International (Asociace automobilového průmyslu) určeny stupně automatizace řízení vozidla, a to v rozmezí 0 – 5 (0 – bez automatizace, 5 – s plnou automatizací, kdy řidič pouze zadává cíl jízdy).

Již nyní je většina nových automobilů od jisté cenové úrovně vybavena systémy pro stupeň 1 – adaptivním tempomatem, aktivním parkovacím asistentem apod. Většina zkušebních autonomních vozidel pak řídí v režimu stupně 3 (řidič nemusí sledovat okolí, pokud není systémem vyzván k převzetí řízení) či dokonce 4 – vysoké automatizace, kdy vůz řídí bez zásahu řidiče, pouze s výjimkou nepříznivých vnějších vlivů – například počasí.

Ukazuje se, že lidary vnímají v hustém dešti některé objekty zkresleně, resp. mohou mylně vyhodnocovat dešťové kapky. Firma Valeo, která se vývojem těchto systémů zabývá, nedávno oznámila, že již má k dispozici systém, jenž tyto vlivy eliminuje – skla čidel budou muset být ostřikována emulzí, která srážení kapek zabrání.

U kolejových vozidel je situace o něco jednodušší, protože vozidlo je vedeno v předem dané jízdní dráze – koleji, a musí tedy pouze včas reagovat na předměty, které by se s ním mohly dostat do kolize, zrychlovat, zpomalovat a zastavovat podle programu či podle náhle nastalých podmínek.

Už dnes mají například pražské tramvaje Škoda 15T ForCity zcela běžně používaný systém udržování stanovené rychlosti, který řidičům velmi usnadňuje řízení, přičemž odpadá stálé sledování rychloměru. Při změně sklonu trati je vůz schopen přejít z jízdy silou do brzdění a naopak – blíží se tedy stupni automatizace definovanému číslem 2. O autonomním řízení se však samozřejmě ještě mluvit nedá.