Ve Velké Británii budou smět jezdit autonomní vozidla v běžném provozu

Vláda uvedla, že na silnicích ve Velké Británii by mohla být povolena „samojízdná“ vozidla. Ministerstvo dopravy prozradilo, že automatizované systémy udržování v jízdním pruhu (ALKS) budou prvním typem legalizace jízdy bez použití rukou. Tato technologie řídí polohu a rychlost automobilu v jednom jízdním pruhu a bude omezena na 60 km/h.

Pojistitelé však varovali, že vládní definice ALKS jako „vlastního řízení“ je zavádějící. Vláda dříve uvedla, že tyto nové zákony budou zavedeny do letošního jara, a sdělila BBC, že v navrhovaných časových rámcích nedošlo ke zpoždění.

Po konzultaci z loňského roku vláda nyní uvedla, že vozidla s technologií ALKS lze legálně definovat jako autonomní, „pokud obdrží schválení typu GB a že neexistují důkazy, které by zpochybňovaly schopnost vozidla samostatně řídit.“ Vláda potvrdila, že od řidičů nebude vyžadováno, aby sledovali silnici nebo drželi ruce na volantu, když vozidlo samo řídí. Řidič však bude muset zůstat ve střehu a být schopen převzít kontrolu, pokud o to systém požádá do 10 sekund. Pokud řidič nereaguje, vozidlo automaticky rozsvítí výstražná světla, aby varovalo okolní vozidla, zpomalilo a nakonec zastavilo. Highway Code nyní konzultuje, jaká pravidla budou zavedena do nových zákonů, aby se zajistilo bezpečné používání technologie.

Tato technologie by mohla zlepšit bezpečnost silničního provozu snížením procenta lidské chyby. „Automatizované systémy řízení by mohly zabránit 47 000 vážným nehodám a zachránit 3 900 životů v příštím desetiletí díky jejich schopnosti snížit jedinou největší příčinu dopravních nehod – lidskou chybu,” uvedl generální ředitel Mike Hawes.

„Technologie jako Automated Lane Keeping Systems připraví v budoucnu cestu pro vyšší úroveň automatizace – a tyto pokroky uvolní potenciál Británie stát se světovým lídrem ve vývoji a používání těchto technologií a vytvářet základní pracovní místa a zároveň zajistit, aby naše silnice zůstaly mezi nejbezpečnějšími na planetě.“