Volkswagen investuje dalších 500 milionů EUR do trvale udržitelných aktivit v oblasti akumulátorů

Koncern se podílí na financování švédského výrobce akumulátorových článků v celkové výši 2,75 miliardy USD, a udržuje si tím 20% podíl ve společnosti Northvolt AB. Prostředky poslouží k rozšíření kapacit v oblastech výroby, recyklace, výzkumu a vývoje.

Arno Antlitz, člen představenstva, odpovědný za finance a IT: „Potvrzujeme tím naše strategické partnerství se společností Northvolt, dodavatelem trvale udržitelně vyráběných akumulátorových článků.“

V červnu 2019 získal Volkswagen investicí ve výši 900 milionů EUR 20% podíl ve společnosti Northvolt a zastoupení v její dozorčí radě. Výroba prémiových akumulátorových článků koncernu Volkswagen bude ve spolupráci se společností Northvolt soustředěna do závodu Skellefteå. Spuštění produkce je plánováno na rok 2023 a pro koncern Volkswagen vyhrazený roční objem výroby postupně vzroste až na 40 GWh.

Volkswagen spustí od roku 2025 výrobu akumulátorových článků také v Salzgitteru. V tomto případě se bude jednat o unifikované akumulátorové články pro segmenty s vysokými objemy prodeje. Také v Salzgitteru se v budoucnosti počítá se zvýšením roční kapacity až na 40 GWh. Oba závody na výrobu akumulátorových článků budou používat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.

Volkswagen hodlá společně s partnery uvést do roku 2030 do provozu šest závodů pro výrobu akumulátorových článků, aby zajistil dostatečné dodávky těchto důležitých komponentů pro rychle rostoucí objem výroby elektricky poháněných vozů. Volkswagen v současnosti hledá vhodné lokality a partnery pro vybudování dalších výrobních závodů mimo města Skellefteå a Salzgitter.