Za čtyři roky bude u Audi poslední model se spalovacím motorem

Výroba finálního nového modelu se spalovacím motorem Audi začne za pouhé čtyři roky. Počínaje rokem 2026 bude prémiová značka uvádět na trh pouze modely poháněné čistě elektřinou. Výrobce do roku 2033 ukončí výrobu spalovacích motorů. Aby se Audi stalo předním poskytovatelem mobility s nulovými emisemi uhlíku, optimalizuje také každý článek svého hodnotového řetězce a navíc se zavazuje k rozšiřování obnovitelné energie.

Společnost mimo jiné představila svou vizi klimaticky neutrální továrny a ukázala, jak je udržitelnost implementována v dodavatelském řetězci. Audi chce být společností s nulovými emisemi uhlíku do roku 2050. Do roku 2025 plánuje společnost nabídnout více než 20 plně elektrických vozů poháněných bateriemi. Audi chce zároveň snížit ekologickou stopu svého vozového parku – konkrétně o 30 procent ve srovnání s rokem 2015. Jedním z ústředních cílů je do roku 2025 dosáhnout uhlíkově neutrální produkce ve všech závodech. Toho již bylo dosaženo jako prozatímní cíl v Audi Hungaria a Audi Brussels. Prémiová značka má na očích všechny své procesy: získávání surovin a samotnou výrobu, ale také fázi využití a recyklaci nebo opětovné použití na konci životního cyklu automobilu.

Přechodem na e-mobilitu se část celkových emisí uhlíku přenáší do dodavatelského řetězce. Především to platí pro lithium-iontové baterie elektromobilů, které vyžadují obzvláště energeticky náročnou výrobu. Pro představu, právě zde se bude u Audi vyrábět téměř čtvrtina všech emisí uhlíku na auto. Proto společnost začíná právě v této rané fázi.

Inteligentní využívání zdrojů ušetří materiál a sníží spotřebu energie. Na druhé straně to sníží emise oxidu uhličitého v navazujících výrobních procesech a nižší úrovně dodavatelského řetězce. Z tohoto důvodu podniká Audi společně se svými dodavateli kroky, které tuto ranou fázi výroby řeší především.

Do roku 2018 společnost již zahájila „Program CO2 v dodavatelském řetězci“, aby společně se svými dodavateli identifikovala kroky k dalšímu snížení CO2.

Příležitosti lze nalézt především v uzavřených materiálových cyklech, postupném nárůstu využívání druhotných materiálů, aplikaci materiálů z recyklačních procesů známých jako „recykláty“ v plastových součástech a využívání zelené elektřiny. Tato opatření budou také v plném provozu do roku 2025 a podle výpočtů Audi a jejích dodavatelů mají potenciál ušetřit v průměru 1,2 tuny CO2 na auto. Jen v roce 2020 dokázala Audi ve svém dodavatelském řetězci ušetřit celkem více než 335 000 tun CO2. Ve srovnání s rokem 2019 to znamená snížení o 35 000 tun uvolněného CO2.

Důležitost udržitelného využívání zdrojů pro Audi je evidentní i ve výrobě. Hlavním cílem ekologického programu „Mission: Zero“ napříč závody je zajistit do roku 2025 produkci uhlíkově neutrální ve všech výrobnách.

Audi Hungaria dosáhla uhlíkově neutrálního cíle v minulém roce; Audi Brussels to udělal v roce 2018. Program pro životní prostředí se navíc zabývá také využíváním vody, efektivním využíváním zdrojů a biologickou rozmanitostí a zahájil pilotní projekty ve všech lokalitách. „V Bruselu jsme implementovali celý balíček opatření,“ říká Achin Diehlmann, projektový manažer environmentálního programu Audi Mission: Zero.

Továrna přešla na zelenou elektřinu a nainstalovala velký fotovoltaický systém o rozloze 107 000 metrů čtverečních. Dodávka tepla pro danou lokalitu pochází z obnovitelné energie prostřednictvím pokrytí certifikáty na bioplyn. Emise, které jsou v současné době technicky nevyhnutelné, jsou kompenzovány prostřednictvím certifikovaných projektů uhlíkových úvěrů. Tyto tři pilíře – podporované jinými opatřeními – jsou plány pro dekarbonizaci i na jiných místech, samozřejmě v závislosti na individuálních regionálních možnostech a omezeních.