Vyplula největší loď na světě s hybridním pohonem

M/S Color Hybrid je největší plug-in hybridní loď na světě. Celkem 160 metrů dlouhý trajekt taktéž brázdí výsostné vody Norska a také Švédska, po kterých je schopen převést až 2 tisíce pasažérů a 500 vozidel a při tom příliš nezatěžovat ekosystém tamních vod. Stavba lodi probíhala od července roku 2017 a nyní má za sebou historicky první plavbu

V jeho podpalubí se ukrývá baterie o kapacitě 5 MWh, která je pravidelně dobíjena energií získanou z přílivových elektráren v Sandefjordu. Kapacita baterie lodě odpovídá kapacitě baterií 50 vozů Tesla Model S.

 „Loď připlouvá a odplouvá ze Sandenfjordu tiše a bez emisí škodlivých plynů či sloučenin dusíku a síry,“ uvádí provozovatel trajektu, společnost Color Line. Tím upozorňuje na problém, že lodní doprava není pouze producentem skleníkových plynů, ale motorové lodě jsou také producenty vysoké míry hluku, který zatěžuje živočichy žijící pod hladinou, a dalších odpadních látek, jako jsou saze, prach a oxid siřičitý. Ty vznikají při spalování nedokonale rafinovaných pohonných hmot, které lodní motory spalují.

Trajekt Color Hybrid je důkazem velké snahy Norska snižovat emisní stopu v každém odvětví dopravního průmyslu, ať už se bavíme o tom automobilovém, lodním, ale i leteckém.